Vatandaşlık Alma

Vatandaşlık Alma

Bilgi Formu


TÜRK VATANDAŞLIĞINA GEÇİŞ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmayan yabancının/kişinin Türk vatandaşlığı almasıdır.

1. Türkiye Cumhuriyetinde kesintisiz olarak beş yıl olarak ikamet eden yabancılar,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evli olan ve aynı kişiyle en az üç yıldan beri evliliği devam eden yabancılar,
3. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde millî güvenlik ve kamu düzenine herhangi bir tehlike oluşturmamak,
4. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca oturum izni alanlar ve Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin reşit olmayan ya da bağımlı çocukları,

5. Göçmen olarak kabul edilen yabancılar,
6. Millî güvenlik bakımından tehlike oluşturacak bir durumu olmaması şartıyla Türkiye’de ikamet ettiği süreye bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilecekler;

a. Vatandaşlıktan izni alarak vatandaşlık hakkını kaybedenler ile vatandaşlıktan çıkarılmış kişiler
Anne ya da babaları nedeniyle vatandaşlığı kaybeden çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme haklarını kullanarak Türk vatandaşlığını kazanabilirler,
b. Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen reşit olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni için bir tehlike oluşturmuyorsa, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.
c. Soy bağından ya da doğum yerinden dolayı;

1. Türkiye içinde ya da dışında olduğu fark etmeksizin Türk vatandaşı anne – babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
2. Türk vatandaşı anne ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
3. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümlerine göre, Türk vatandaşı babaya soy bağı ile bağlanması halinde doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır.
4. Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşı olarak kabul edilir.
Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNDA İŞLEM AŞAMALARI NELERDİR?

1. Dosya açılması
2. İstenen evrakların incelenmesi ve varsa eksikliklerin tamamlanması ( sağlık raporu, ikamet süre yazısı, adli sicil kaydı, pasaport fotokopisi, doğum belgesi, fotoğraf, geçim belgesi, yabancının ülkesinden getirdiği belgeler, harç makbuzu vb. gibi)
3. Emniyet Müdürlüğü/Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan soruşturma ile ilgili rapor ve parmak izlerinin alınması,
4. Vatandaşlık inceleme komisyon toplantısına şahsen katılım (eş dolayısıyla müracaatlarda eşlerin ikisi de katılmaktadır)
5. Dosyanın tamamlanması ve komisyonun görüşüyle birlikte Nüfus vatandaşlık Genel Müdürlüğüne gönderilmesi,
6. Kararın gelmesi ve yabancıya tebliğ edilmesi.

Türk Vatandaşlığı almak için gereken şartlar:

. Başvuru yapacak kişinin vatandaşı olduğu ülke kanunlarına göre reşit olması, vatansız ise Türk Medeni Kanununa göre 18 yaşında olması
. Kişinin ayırt etme yetisine sahip olması
. Başvurudan önce kesintisiz Türkiye’de en az 5 yıl yasal olarak yaşamak
. Faaliyetleri ile Türkiye’ye yerleşmeye karar verdiğini belli etmek ( Gayrimenkul satın almak, işyeri açmak, Türk vatandaşı olan çalışanları istihdam etmek vs.)
. Toplum sağlığını tehdit eden tehlikeli bir hastalığının bulunmaması
. İyi ahlak sahibi olması ve görgü kurallarına uyması
. Türkçe bilmek ve konuşmak
. Milli güvenlik ve kamu düzenine karşı tehdit unsuru olmamak
. Türkiye’de kalabilecek kadar yeterli gelire sahip olmak

Türk Vatandaşlığı Başvurusunda İstenilen Belgeler:

. Başvuru Formu ( Danışmanlarımız tarafından doldurulmaktadır.)
. 2 adet biometrik foto
. Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
. Doğum belgesi
. Medeni durum belgesi
. Sağlık raporu
. Gelir durumunu gösteren belgeler
. Gün sayım belgesi (Önemlidir, danışmanlarımıza başvurunuz)
. Geçerli ikamet izni kartı aslı ve fotokopisi
. Harç ödeme dekontu

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Şartları:

. Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması için şartları ve gerekli belgeler;
. En az 250.000 USD değerinde gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmama şerhiyle satın almak
. En az 500.000 USD değerinde mevduatı 3 yıl boyunca çekmemek şartıyla bankaya yatırmak
. En az 50 Türk vatandaşını yasal olarak istihdam etmek
. En az 500.000 USD değerinde devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak
. En az 500.000 USD değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl boyunca tutmak şartıyla satın alma

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Başvurusu için Gerekli Belgeler

. Başvuru Formu ( Danışmanlarımız tarafından doldurulmaktadır.)
. 2 adet biometrik foto
. Pasaport ve noter onaylı Türkçe tercümesi
. Doğum belgesi
. Medeni durum belgesi
. Tapu veya yatırımı gösteren belgeler
. Taşınmazın değerleme raporu ( Danışmanlarımıza başvurunuz.)
. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
. Harç ödeme dekontu

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Şartları:

. Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması için şartları ve gerekli belgeler;
. En az 250.000 USD değerinde gayrimenkulü 3 yıl boyunca satmama şerhiyle satın almak
. En az 500.000 USD değerinde mevduatı 3 yıl boyunca çekmemek şartıyla bankaya yatırmak
. En az 50 Türk vatandaşını yasal olarak istihdam etmek
. En az 500.000 USD değerinde devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutmak şartıyla satın almak
. En az 500.000 USD değerinde gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını 3 yıl boyunca tutmak şartıyla satın almak